המדרשה לאמנות


המדרשה לאמנות היא אחד המוסדות המרכזיים בארץ המכשירים אמנים בתחום האמנות הפלאסטית, הוידאו והקולנוע.
ייחודה נובע מהישענות על מסורת רבת שנים ודורות שונים של אמנים המלמדים בה, תוך עיכול מתמיד של תפיסות חדשות, מגמות ותמורות בשדה האמנות העכשווית ודגש על "רוח הזמן".

המדרשה לאמנות מוסמכת להעניק תואר אקדמי B.ed באמנות.

במדרשה מלמדים טובי האמנים בארץ, אמנים בעלי תפיסות שונות ואף סותרות, המייצגים בעשייה האמנותית שלהם ובפועלם כמורים את רוח המדרשה - פלורליזם רחב המאכלס תפיסות עולם מגוונות המתעמתות זו בזו ומייצרות שיח פורה ועירני. רוח זו מאפשרת לסטודנט לפתח יכולת חשיבה וביקורת עצמית, ולבסס לעצמו את דרכו האמנותית הייחודית.

המדרשה שואפת להעניק לסטודנט אחיזה איתנה בגוף הידע הסובב את האמנות תוך ביסוס ושיכלול של אמצעי העשייה שלו.
ללמוד את האמנות כשפה, כדרך חשיבה, תוך יצירה של תשתית מעשית, עיצובית העומדת בבסיסה.

המדרשה מאפשרת לשלב לימודי אמנות בלימודי חינוך לאמנות.
לבנות מהלך לימודי שסופו מעורבות בתרבות הן כאמן יוצר והן כמורה.
המפגש בין העיסוק באמנות והחינוך לאמנות מחייב את הסטודנט להגדרה של עמדה ותפיסת עולם אישית ביחס לאמנות בפרט ולתרבות בכלל. תוך למידה של גישות ותפיסות שונות המתקיימות בשדה האמנות, מבסס הסטודנט "אני מאמין" מאחוריו יעמוד כמורה לאמנות.

עם השנים ביססה לה המדרשה מעמד של מרכז תרבותי.
מוריה שרובם נמנים על בוגריה הם מהאמנים הבולטים והמרכזיים בארץ והאחראיים על עיצוב תמורות חשובות בשדה האמנות והתרבות - אם כאמנים ואם כמורים המכשירים את הדורות הבאים של האמנים בארץ.
מתוך מטרה להעצים ולהנכיח את מקומה בתרבות הישראלית פועלת המדרשה בחמש גלריות שונות ומפרסמת כתב-עת ייחודי:

* גלריה לסטודנטים - גלריה בה מוצגות תערוכות של תלמידי שנה ג' ו- ד', המלוות בניתוח משותף של מורי המדרשה והסטודנטים ומתקיים מידי יום חמישי. התערוכות מאפשרות לסטודנט להציג גוף עבודות מסכם, להתמודד עם תהליכים של בניית והצבת תערוכה ולשמוע במקביל מגוון של מורים בדיון הנסוב סביב עבודותיו.

* גלרית "המדרשה"- גלריה בה מוצגות תערוכות של אמנים אורחים הנבחרים במסגרת הקורס לאוצרות. הגלריה מייצרת מפגש של אמנות עכשווית ב"זמן אמת" עם המדרשה והלומדים בה. פעילות הגלריה שואפת לקיים מגע עם החוץ ולתת למדרשה תוקף של חלל תצוגה.

* הגלריה של המחלקה לצילום - הגלריה מציגה תערוכות של צילום עכשווי עם דגש על בוגרים טריים של בתי ספר מקבילים לאמנות. מעבר לחשיפה של העשייה העכשווית במדיום הצילומי, מאפשרת הגלריה עימות בין תפיסות המדרשה ביחס לצילום לאלו של מוסדות מקבילים. התערוכות המוצגות בגלריה מתערבות ב"אקלים" המדרשה, והופכות לנקודת התייחסות וחלק מהדיון סביב מדיום זה.

* גלריה לוידאו ארט - גלריה המציגה אוסף של עבודות וידאו וסרטים של אמנים מהארץ והעולם ומגובה בספריה עשירה של סרטי וידאו. הגלריה שואפת לאפשר נראות רחבה ועיקבית למדיום שההיסטוריה הישראלית שלו נמצאת בצעדיה הראשוניים.

* הגלריה של המדרשה בתל אביב - גלריה המהווה מעין חלון ראווה של המדרשה בתל אביב ומציגה אמנות עכשווית עם דגש על בוגרי המדרשה. הגלריה מציגה אמנות עכשווית צעירה עם זיקה לאמנים הנמנים על בוגרי המדרשה, שוזרת את פעילות המדרשה בתוך מערך הגלריות המרכזיות הפועלות בתל אביב, והופכת בכך לחלק בלתי נפרד מהמארג היומיומי של שדה האמנות.

* כתב-עת לאמנות ותרבות - כתב עת "המדרשה" שואף ליצור דיון ביקורתי מעמיק בשאלות אמנותיות ולקיים דיאלוג עם ההיסטוריה של הביקורת והעשייה האמנותית. במקביל הוא מתפקד גם כ"חלל תצוגה" לאמנים המופיעים בו ומאפשר חשיפה לחומר תיאורטי מהעולם על ידי תרגום עיקבי של מאמרים משפות זרות.